NFA-nytt høsten 2013

Nye styremedlemmer:

Etter årsmøtet i august har vi nå fått fem nye styremedlemmer. Erik Dørhellen, Christer Olsen Strandskog, Veronica Pedersen, HanneBeth Glomstad og Beathe Grøttveit.

Julelunsj:

Det vil også i år bli julelunsj i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Invitasjon kommer.

Samling for voksne:

Det vil bli arrangert en egen samling for de voksne den 22.02 – 23.02 2014 i Oslo. Foreningen dekker reise, overnatting og mat, samt noe sosialt på kvelden. Invitasjon blir sendt.

Fagrådsmøte:

Vi skal ha nytt fagrådsmøte med fagmiljøet rundt diagnosen på Rikshospitalet i januar.

Kom gjerne med innspill hvis noen har noe vi skal ta opp. Ta kontakt med Sylvia Heum, mail heumsylvia@gmail.com

Datoer for 2014:

Ny dato for landssamling blir 14-–17. august 2014 på Eidene, Tjøme. Sett av datoen allerede nå.

Ungdomssamlingen kommer vi tilbake til.