Innkalling til årsmøte

Foreløpig agenda:

1.    Åpning – velkommen
2.    Gjennomgang og godkjenning av agenda
3.    Valg av referent og protokollunderskrivere
4.    Årsberetning 2012, inkludert økonomi
5.    Endring av vedtekter
6.    Valg til styret
7.    Fastsettelse av medlemskontingent 2013
8.    Eventuelt
9.    Oppsummering og avslutning

Årsberetning 2012 er lagt ut på NFA sine nettsider. Regnskap kan sende pr. mail hvis ønskelig.

Spørsmål og forslag til eventuelt saker bes rettet til leder Sylvia Heum Wendel, telefon 48 13 43 90 eller mail sylvia.wendel@analatresi.no innen 31. juli.

På vegne av styret i NFA ønskes dere hjertelig velkommen til årsmøtet!

Vennlig hilsen
Sylvia Heum Wendel