NFA-nytt februar 2012

Ungdomssamlingen blir sannsynligvis i Langesund 21 – 23. september 2012.  Dette er for alle diagnosemedlemmer fra 13 – 18 år. Egen invitasjon vil bli sendt på mail og lagt ut på nettsiden.

Voksentreff i Oslo vil bli i begynnelsen av november 2012. Det blir en middag med drikke. Egen invitasjon vil bli sendt på mail og lagt ut på nettsiden.

Referat fra julelunsj
Det ble arrangert julelunsj i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Det var 73 stk som deltok i Oslo, 43 stk i Bergen, 15 stk i Trondheim og 12 stk i Stavanger.
Styret fikk gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer.
Det ble også sendt ut invitasjon til de som bor rundt Kristiansand og Tromsø. Men her var ikke noen oppslutning.

Referat og årsrapport
Referat fra styremøte i Tromsø kan du lese under Styre og arbeidsmøter på nettsiden.
Årsrapporten for 2011 som også ble skrevet på møtet, er også lagt ut på nettsiden.

Medlemskontingent
NFA har nå gått over til et nytt medlemssystem. Vi vil derfor sende ut giro for kontingenten pr. e-post. Vi håper at flest mulig printer denne ut og innbetaler innen tidsfristen, slik at vi unngår unødvendig arbeid med betalingspåminnelser.
Vi i styret er åpne for at Dere kan ta kontakt enten pr. telefon eller mail hvis dere har spørsmål eller lignende.