Kurs for voksne med anorektal misdannelse (ARM) eller blæreekstrofi/epispadi

Sentrale temaer:
Behandling og muligheter
Kommunikasjon og åpenhet
Psykososiale utfordringer
Noen av forelesningene vil foregå i plenum, mens andre vil foregå i grupper avhengig av hvilken diagnose du har.

Hva er du opptatt av?
Vi ønsker å vite mer om hvordan det er å være voksen med en sjelden diagnose. På den måten kan vi bedre forstå hvilke utfordringer du har i hverdagen. For å kunne gi deg et kurstilbud som avspeiler din livssituasjon, ber vi deg vennligst skrive forslag til emner som du ønsker vi tar opp på kurset. Du kan skrive dem på søknadsskjemaet.

Målgruppe: Voksne personer med diagnosene.

Kurs og opphold er gratis, og reiseutgifter dekkes. Du kan sykemeldes av egen lege for å få dekket tapt arbeidsfortjeneste. De som kommer med på kurset, vil få mer informasjon om dette.

Sted:
Kurset holdes på sentralt beliggende Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Tid:
Ankomst: Torsdag 19. april 2012. Registrering og kaffe fra kl. 16.30 – 17.00
Avreise: Lørdag 21. april 2012 kl. 13.30

Søknadsfristen er onsdag 25. januar 2012. I uke 10 vil du få beskjed fra oss om du har fått plass på kurset.

Programmet legges ut på våre nettsider cirka 1 uke før kursstart. Vi anbefaler at du følger med på våre nettsider.

Klikk her for invitasjon og søknadsskjema til kurs for voksne (4 sider, pdf).