NFA-nytt høsten 2011

NFA-nytt høsten 2011

Nye styremedlemmer:

Etter årsmøtet i august har vi nå fått fire nye styremedlemmer. Christine Nandrup-Johansen, Benedicte Mjelde, Bjørn Bratlie og Åge Svendsen.

Nytt medlemsregister og nettside:

Styret har i høst jobbet med å få på plass et nytt nettbasert medlemsregister. Det har vært en stor oppgave å finne det som passer vår forening best og vi har også vært i kontakt med andre frivillige organisasjoner. Tilslutt falt valget på RegWeb fra Klopp Data. En av fordelene med et nettbasert system er at vi kan ha flere brukernivåer og roller.

Styret har også brukt mye tid på å innhente e-postadresser til våre medlemmer. Vi ønsker å sende mest mulig informasjon og medlemsavgiften elektronisk. Foreningen vil på denne måten redusere arbeid, kostnader som trykksaker og porto, og ikke minst miljøet. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger at dette er et bra initiativ.

Vi har også fått Klopp Data til å bygge opp en ny nettportal slik at det skal være enklere å administrere nettsiden. Medlemsregisteret er også knyttet opp mot hjemmesiden slik at nye medlemmer blir automatisk oppdatert i registeret vårt. 

Julelunsj:

Det vil også i år bli julelunsj i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Invitasjon kommer.

Samling for voksne:

Det vil bli arrangert en egen samling for de voksne i Oslo den 12. november. Invitasjon blir sendt i slutten av oktober.

Datoer for 2012:

Ny dato for landssamling 2012 blir: 16-19 august.

Ungdomssamlingen kommer vi tilbake til.