Veileder

 

Dette heftet er skrevet for dere som er foreldre til barn med forskjellige endetarmsmisdannelser/analatresi, og til deg som selv har tilstanden.

 

Denne kan fås ved å kontakte Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet, 0027 Oslo, telefon 23 07 53 40.

E-postadresse: sjeldnediagnoser@rikshopitalet.no

www.rikshopistalet.no/sjeldnediagnoser