Undomssamling 2008

 

Vi har satt av dato for ungdomssamling i 2008. Ungdomssamlingen er satt til 20-22 juni 2007 blir i år som i fjor på Pers Hotell på Gol. Dette er tilbud for de mellom 12 til 16 år.

Organiseringen og det praktiske vil vi komme tilbake til , først må vi finne ut hvor mange som blir med.

For påmelding ring Cato på tlf. 99459735 innen 15. mai (siste frist)

Hilsen samlingsgruppa.