Referat styremøte 2009


Referat fra styremøtet fredag 13. februar 2009

 

Til stede: Tore, Heidi B, Per Jarle, Heidi MJ, Svein-Tore, Sylvia, Lisa

 

 

 1. Det er misforhold mellom antall medlemmer i styret og oppføring i vedtektene på vår hjemmesider. Innholdet i vedtektene justeres etter det som ble endret ved vedtak i 2003 (fra 6 til 10 medlemmer).

 

 1. Landssamlinga 2009: Vi har fått tilbakemelding fra Ustedalen, Sjusjøen + noen steder som ikke hadde plass til å ta i mot oss. Det ser ut til at Ustedalen er mest prisgunstig, samt at det er flere forhold som gjør dette stedet attraktivt, så vi velger dette. Vi vil også undersøke om det er aktuelt å bruke foredraget ”Hva med oss” som faglig innhold på samlinga. Foredraget tar for seg samliv mellom foreldre med funksjonshemmede  barn. Datoen for samlinga er 13-17 august.

 

 1. Regnskap: Styret gjennomgikk og skrev under på regnskapet for 2008. Vi hadde overskudd i fjor, men mindre enn i 2007. Dette fordi vi har brukt mer på familiesamling og julelunsj. De økte utgiftene er altså aktivitet for våre medlemmer. Utgifter til styredriften er noe mindre enn årene før.

 2. Årsrapporten for 2008 ble skrevet i løpet av møte. Denne sendes nå sammen med det signerte regnskapet inn til Departementet. Fristen for dette er 1. april.

 3. Rapporten for bruk av likemansmidler vil bli skrevet av leder i etterkant av møte. Denne sendes så via vår kasserer inn til departementet. Frist for innsendelse er 1. april.

 4. Det ble utarbeidet plan for driften i 2009. Her ble det også laget budsjett – basert på siste års erfaringer og aktivitet.

 

 1. Kontingentlistene over medlemmer skal revideres, ettersom det ikke er fullt samsvar mellom innbetalinger og registrerte medlemmer. Dette vil bli gjort i forbindelse med innbetaling av årets kontingent.

 

 1. Styret tok i desember ansvaret for innkjøp og utsendelse av julegaver til vår medlemmer under 13 år. Vi evaluerte denne ordningen og kom fram til at det fungerte greit. Vi fortsetter derfor ordningen, men forbereder dette litt bedre og tidligere til høsten. Planlegger å fordele hvem som kjøper til hvilke medlemmer på styremøtet til høsten.

 

 1. Post:
  1. NFA har mottatt et brev fra Ullevål. De ønsker å vite mer om hvordan det går videre med de barna som opereres for analatresi ved sykehuset; et slags innblikk i ”livet utenfor sykehuset”. Vi tenker oss bl.a muligheten for at Sylvia kan vise videodagboka hun har laget rundt sin egen datters historie. Leder svarer Ullevål og formidler gir dem kontakt informasjon til Sylvia.
  2. Vi har fått en del nyhetsmail fra en europeisk fellesorganisasjon for sjeldne diagnoser, samt en del andre internasjonale foreninger for analatresi. Linker til dette vil legges ut på nettsiden vår.
  3. NFA inviteres til en likemannskonferanse i april i regi av FFO. Pjall undersøker om han kan dra.
  4. Vi har fått ivitasjon til å delta på konferanse vedr samhandling i helsevesenet. Her er det ting som kan være interessant for foreningen. Vi prioriterer derfor deltakelse. Sylvia kan stille på dette.

  

 1. Det ble skrevet nytt NFA nytt under møtet. Dette planlegges utsendt sammen med kontigenten.
 2. Det ble klargjort invitasjonsskriv til landssamlingen. Sendes ut sammen med kontigentene.
 3. Vi fortsatte arbeidet med å oppdatere våre hjemmesider. Vi ble blant annet enige om å føye til linker til aktuelle internasjonale nettsider. Vi oppdaterte også siden i forhold til aktuelle trygderettigheter.

 

Ref.

Lisa Hjelme